BSO Buiten

BSO Buiten is een buitenschoolse- en peuter opvangorganisatie voor kinderen van 2-12 jaar. Bij ons staat plezier in de natuur centraal. Wij geloven dat positieve ontwikkeling van een kind een logisch gevolg is van onbevangen plezier hebben. Om dit te bereiken spelen wij dagelijks met de kinderen vrij in de natuur, sporten we actief en gaan creatief aan de slag met alles wat we zien en vinden. Wij laten kinderen verantwoorde risico’s nemen, bieden letterlijk en figuurlijk ruimte, stimuleren creativiteit en observeren op gepaste afstand. Dit doen wij in kleine groepen met een vast en vertrouwd team.

Werkwijze

BSO Buiten is een buitenschoolse- en peuter opvangorganisatie voor kinderen van 2-12 jaar. Bij ons staat plezier in de natuur centraal. Wij geloven dat positieve ontwikkeling van een kind een logisch gevolg is van onbevangen plezier hebben. Om dit te bereiken spelen wij dagelijks met de kinderen vrij in de natuur. Wij laten kinderen verantwoorde risico’s nemen, bieden letterlijk en figuurlijk ruimte, stimuleren creativiteit en observeren op gepaste afstand. Dit doen wij in kleine groepen met een vast en vertrouwd team.

Wennen

Natuurlijk is het spannend om voor het eerst naar een (nieuwe) BSO te gaan. Wij vinden het belangrijk dat kinderen rustig kunnen wennen aan hun nieuwe omgeving. Een goede start verdient oprechte aandacht. Samen kijken we wat de meest ideale situatie is. Denk dan aan een rondleiding, een bezoekje aan de groep in het bos of een wen- middag.

Vervoer

Onze pedagogisch medewerksters verwelkomen de kinderen op school en rijden vervolgens met onze eigen BSO Bussen naar een buitenspeellocatie. Deze kiezen we doorgaans samen met de kinderen.

Wat doen we met slecht weer?

Slecht weer vinden wij een relatief begrip. Wanneer het regent kun je namelijk fantastisch spelen in het bos en op kou kun je je kleden. Zijn we dan altijd buiten? Nee. Als de weersomstandigheden voor onveilige situaties zorgen en wanneer we zien dat er geen sprake kan zijn van spelplezier. Dan blijven wij op onze schuillocaties.

Ophalen

Aan het einde van een middag buitenspelen gaat elke groep terug naar de schuil locatie. Dit is voor de kinderen een vertrouwde plek waar ze nog lekker even verder kunnen spelen. Hier eten en drinken we nog wat en sluiten vervolgens gezamenlijk de dag af.

Openingstijden

Wij zijn open tijdens alle schoolweken van 14:00 uur tot 18:30 uur, en in de vakanties van 08:00 uur tot 18.30 uur. Op officiële feestdagen zijn wij gesloten.

Belastingdienst

Al onze locaties zijn goedgekeurd door de GGD en de gemeente. Dat betekent dat we zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Onder het kopje vestiging op de homepagina kunt u het LRK nummer vinden dat u nodig hebt voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

Wat vinden wij nog meer belangrijk?

Gezonde voeding (bij voorkeur uit onze eigen moestuinen)
Weinig voorgeprogrammeerde spellen
Stimuleren van algemene beleefdheidsvormen
Samenwerking met lokale leveranciers

Wij werken aan Gezonde Kinderopvang

BSO Buiten wil graag haar steentje bijdragen dat kinderen gezond opgroeien. Want hoe eerder kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter. Ze hebben daar de rest van hun leven profijt van. De kinderopvang biedt unieke kansen om jonge kinderen een gezonde start te geven.  De pedagogisch medewerkers van BSO Buiten hebben de scholing “Een Gezonde Start van Gezonde Kinderopvang” afgerond. Op deze manier werken wij aan een gezonde leefstijl van kinderen en de deskundigheid van onze medewerkers. Zie ook www.gezondekinderopvang.nl.