BSO Buiten in Leusden opening

Opening nieuwe BSO in Leusden in het voorjaar 2022: Wat een belevenis!

Opening nieuwe BSO in Leusden in het voorjaar 2022: Wat een belevenis! 990 313 BSO Buiten

Voorjaar 2022 opent BSO Buiten de deuren in Leusden

Begin 2021 legden de oprichters van BSO Buiten, José en Jan-Willem Lansaat, contact met de mensen van De Groene Belevenis. Beide partijen hebben de natuur hoog in het vaandel staan en het is dan ook een logisch gevolg dat ze de handen in elkaar slaan. In Leusden bij De Groene Belevenis opent in het voorjaar van 2022 een buitenschoolse opvang: BSO Buiten.

In verschillende plaatsen zijn al kinderopvangcentra die werken met medewerkers en het materiaal van ‘De Groene Belevenis’. Nu komt er ook een kinderopvang in Leusden. BSO Buiten is een Buitenschoolse opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Wat een belevenis!

De medewerkers van BSO Buiten staan achter de uitgangspunten van ‘De Groene Belevenis’ en gebruiken ook het materiaal dat speciaal is ontwikkeld voor de buitenschoolse opvang.

Wat is ‘De Groene Belevenis’?

In Leusden is de stichting ‘De Groene Belevenis’ bij veel inwoners al bekend. Deze stichting zet zich in voor een meer groene en duurzamere samenleving. Bewoners, scholen, bedrijven en overheden worden geholpen om hun directe omgeving groener en duurzamer te maken.

Hoe geeft De Groene Belevenis aandacht aan kinderen?

De stichting richt zich op meerdere manieren op kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst en als de kinderen geleerd worden op een creatieve, maar respectvolle manier met de natuur om te gaan, werkt dit door in de toekomst. Er is educatiemateriaal verkrijgbaar voor scholen en kinderopvang, er is een zogenaamde ‘struintuin’, waar kinderen al spelend op ontdekking gaan in de natuur, er zijn peuterochtenden en er is de mogelijkheid om kinderfeestjes te vieren.

Waarom is BSO Buiten anders dan een andere kinderopvang?

Opening BSO in Leusden

Buiten spelen bij De Groene Belevenis in Leusden

Op BSO Buiten staat het spelen in de natuur centraal. Wij spelen met de kinderen dagelijks buiten, ook als het regent of waait. Op school zijn de kinderen de hele dag bezig met dingen die ‘moeten’. Op veel BSO’s moeten de kinderen ook na schooltijd meedoen met bepaalde programma’s. Sommige kinderen vinden dit prima, andere kinderen willen dan vaak ‘gewoon’ spelen. Dit kan bij BSO Buiten!

Kinderen spelen buiten en leren buiten op een verantwoorde manier risico’s nemen. Klimmen in bomen is spannend en uitdagend. Hoe zorg je dat je op een veilige manier in een boom klimt, zonder jezelf pijn te doen en de boom onnodig te beschadigen? Waarom zou je binnen spelen als het regent? Daar hebben we regenkleding voor! Uiteraard spelen we niet buiten als het onweert of als er iets anders onveiligs is. Dan gaan we naar onze schuillocatie!

Hoe ziet een middag bij BSO Buiten eruit?

Onze pedagogisch medewerkers rijden met de opvallend gekleurde bakfietsen naar de diverse scholen en wachten daar op een afgesproken plek op de kinderen. Uiteraard worden de lijntjes met de leerkrachten kort gehouden. Als er op school iets gebeurd is wat de medewerker van de BSO moet weten, dan geeft de leerkracht dit door. De leerkrachten kennen de medewerker van de BSO en weten waar het verzamelpunt is. Andersom vraagt de pedagogisch medewerker aan de leerkracht of hij of zij iets opvallends zien aan het kind. Als het kind een beetje verdrietig of boos is, dan wordt daar rekening mee gehouden. Die informatie helpt om de dag alsnog te laten slagen.

Wanneer alle kinderen verzameld zijn, rijden zij naar een buitenspeellocatie. Hier wordt er heerlijk buiten gespeeld. Uiteraard is er iets te eten en drinken. Dat gaat er wel in na de lange schooldag! Aan het eind van de middag gaan de kinderen met de medewerkers naar de zogenoemde schuillocatie, drinken en eten nog wat en sluiten op een rustige manier de middag af. Ouders kunnen dan daar hun kinderen ophalen.

Waar bestaat het eten en drinken uit op de BSO?

Respect hebben voor de natuur en alles wat er groeit, wordt de kinderen ook bijgebracht door op een verantwoorde manier met voeding om te gaan. Alle medewerkers hebben scholing gehad hoe er gewerkt kan worden aan een gezonde leefstijl. Wij eten gezonde tussendoortjes, vaak zelfs uit onze eigen moestuin! We halen verder onze voeding bij leveranciers uit Leusden. Behalve een gezonde leefstijl vinden we beleefd gedrag belangrijk en spelen we zo weinig mogelijk met voorgeprogrammeerd speelgoed.

Hoe kan een kind wennen bij onze nieuwe BSO?

Als een kind naar de basisschool gaat, is er een periode van relatieve rust afgesloten. Het kind moet wennen aan veel nieuwe dingen; een BSO is daar onderdeel van. Wij, de medewerkers van BSO Buiten, vinden het belangrijk dat een kind rustig kan wennen. Dit kan voor ieder kind anders zijn. Soms wil een kind (en zijn ouders) een rondleiding, zien in welke groep het kind komt, zien waar er zoal gespeeld gaat worden en ervaren hoe een middag BSO eruit ziet. Het wennen gebeurt dus in overleg tussen ouders, kind en medewerkers. Om te Proefspelen kun je je hier aanmelden.

Op 22 september a.s. organiseert ‘De Groene Belevenis’ een leuk programma voor leerlingen van groep 7. BSO Buiten is daarbij! Wat een belevenis!

Opening BSO Buiten

BSO Buiten start in het voorjaar van 2022 klein en wil dan doorgroeien naar maximaal 20 kinderen en 2 medewerkers. Op schooldagen is het geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 18.30. In de vakanties en op studiedagen van de school zijn de openingstijden op maandag, dinsdag en donderdag van 8.00 tot 18.30. Op officiële feestdagen is BSO Buiten niet geopend. Het adres van BSO Buiten in Leusden is Hamersveldseweg 107, 3833 GM, Leusden.

Bekijk de locatie De Groene Belevenis in Leusden voor de meest actuele openingstijden, of neem contact op met BSO Buiten voor verdere inlichtingen.