Welkom bij BSO Buiten. Een buitenschoolse- en peuteropvangorganisatie voor kinderen van 2-12 jaar. Plezier in de natuur staat centraal. Voor de kinderen èn voor ons.

Welkom bij BSO Buiten. Een buitenschoolse- en peuteropvangorganisatie voor kinderen van 2-12 jaar. Plezier in de natuur staat centraal. Voor de kinderen èn voor ons.

5 dagen per week geopend

Veelgestelde vragen
coronavirus

Ja. Extra dagen zijn aan te vragen via de ouderapp MyChapp. Een mail naar info@bso-buiten.nl of bellen met 035-5449479 kan ook. Wij doen er alles aan om ouders uit de vitale sector zoveel mogelijk te ondersteunen.

We bevinden ons in een overmachtssituatie. De brancheorganisaties overleggen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de financiële gevolgen en afspraken naar aanleiding van deze situatie. Wij volgen de berichtgeving hierover en informeren ouders/verzorgers op het moment dat dit mogelijk is.

BSO’s, kinderopvang, peuterspeelzalen en gastouderopvang gaan dicht tot en met 6 april 2020. Kinderen van wie de ouders in vitale beroepsgroepen werken kunnen gebruik maken van opvang bij het kinderdagverblijf, BSO of gastouder.

Ja. We bevinden ons op dit moment in een overmachtssituatie. De brancheorganisatie overlegt met het ministerie over de financiële gevolgen en afspraken naar aanleiding van deze situatie. Wij volgen de berichtgeving hierover op de voet. Zij roepen zowel ouders als kinderopvangorganisaties op om eerst de uitkomsten hiervan af te wachten. Zodra hier meer over bekend is, dan kunnen we ouders verder informeren.

Betaal de factuur voor de opvang zoals altijd. Pas ook niets aan bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag. Op die manier behoud je het recht op opvang en toeslag. Deze wordt dan gewoon doorbetaald.

Als jouw kind welkom is op school, dan werkt een ouder of beide ouders in een vitale sector. In dat geval zijn kinderen ook bij BSO Buiten van harte welkom. Zoals gebruikelijk halen we kinderen dan gewoon op bij school. In dat geval is het noodzakelijk om jouw kind eerst aan te melden via info@bso-buiten.nl of even te bellen met 035-5449479. Vanaf dat moment staat jouw kind officieel op de planning.

Ja. Wij volgen uiteraard de richtlijnen die door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn beschreven. Daarnaast informeren wij onze collega’s vaak en intensief over de constant veranderende werkelijkheid.

Kinderopvangorganisaties en ouders kunnen terecht op www.rijksoverheid.nl Op deze website staat de meest actuele informatie. Uiteraard kunnen ouders ook bij ons terecht met vragen, opmerkingen of zorgen.

Hieronder staat een link met een overzicht van beroepen die binnen de vitale sector vallen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

In principe is het advies om zelf opvang te regelen. Als dit echt niet lukt zullen wij samen kijken naar een passende oplossing.

Als kinderen thuis kunnen worden opgevangen, is het verzoek aan ouders om dit te doen. School en kinderopvangorganisaties zijn nu bedoeld voor de opvang van kinderen van ouders die werken in een vitale sector.

Wij halen kinderen op bij alle scholen in Baarn

Plezier in
de natuur

Fysiek en
mentaal vrij

Respect voor
mens & natuur

Ontwikkeling
& veiligheid

Wat ouders van BSO Buiten vinden